รีวิว ถุงตาข่ายถนอมผ้าสำหรับซักปั่นในเครื่องซักหรือแยกผ้าเมื่อเดินทาง ไซส์ L

รีวิว ถุงตาข่ายถนอมผ้าสำหรับซักปั่นในเครื่องซักหรือแยกผ้าเมื่อเดินทาง ไซส์ L

ถุงตาข่ายถนอมผ้าสำหรับซักปั่นในเครื่องซักหรือแยกผ้าเมื่อเดินทาง ไซส์ L

ถุงตาข่ายถนอมผ้าสำหรับซักปั่นในเครื่องซักหรือแยกผ้าเมื่อเดินทาง ไซส์ L อุปกรณ์ซักอบรีด

การซักรีดและอุปกรณ์ทำความสะอาด ถุงตาข่ายถนอมผ้าสำหรับซักปั่นในเครื่องซักหรือแยกผ้าเมื่อเดินทาง ไซส์ L

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 250THB

No Brand
    Shop888 ถุงตาข่ายถนอมผ้าสำหรับซักปั่นในเครื่องซักหรือแยกผ้าเมื่อเดินทางถุงตาข่าย เพื่อการถนอมผ้าเวลาซักในเครื่องซักผ้าช่วยทำให้ผ้าไม่ย้วย หรือเสียหาย เมื่อนำลงไปปั่นในเครื่องป้องกันด้ายหรือกระดุม หลุดออกจากตัวเสื้อผ้าได้มีซิปสำหรับล็อคปิดไม่ให้ผ้าไหลออกมา ในขณะที่ซักสามารถนำใส่เสื้อผ้า เพื่อแยกประเภท ก่อนลงกระเป๋าใบใหญ่ได้สะดวกในการนำออกมาใช้ เวลาเดินทางมีซิปปิดไว้อย่างดี เพื่อไม่ให้เสื้อผ้ากระจัดกระจายออกมาขนาด : 48.5×57.5 ซม.น้ำหนัก : 30 กรัม.

ข้อมูลสินค้า ถุงตาข่ายถนอมผ้าสำหรับซักปั่นในเครื่องซักหรือแยกผ้าเมื่อเดินทาง ไซส์ L

ถุงตาข่าย เพื่อการถนอมผ้าเวลาซักในเครื่องซักผ้า
ช่วยทำให้ผ้าไม่ย้วย หรือเสียหาย เมื่อนำลงไปปั่นในเครื่อง
สามารถนำใส่เสื้อผ้า เพื่อแยกประเภท ก่อนลงกระเป๋าใบใหญ่ได้
สะดวกในการนำออกมาใช้ เวลาเดินทาง


รีวิว การซักรีดและอุปกรณ์ทำความสะอาด,รีวิว อุปกรณ์ซักรีดและอุปกรณ์เสริม,รีวิว อุปกรณ์ซักอบรีด,รีวิว ,รีวิว ,คะแนนสินค้า5,คะแนนร้านค้า 67
Close Menu