รีวิว ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า Color family : ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า 2 in 1 บราวนี่

รีวิว ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า Color family : ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า 2 in 1 บราวนี่

ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า

ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า อุปกรณ์ซักอบรีด

การซักรีดและอุปกรณ์ทำความสะอาด ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 399THB

ShopSmart
    มีช่องเก็บของทั้ง 2 ด้านใช้ได้ทั้งเครื่องซักผ้า ฝาบน และฝาหน้าปิด-เปิด ง่ายด้วยซิปป้องกันฝุ่นหรือละอองนํ้าฝนช่วยให้เครื่องซักผ้าดูใหม่อยู่เสมอใช้ได้ทั้งฝาบนและฝาหน้าลวดลายสวยงาม

ข้อมูลสินค้า ผ้าคลุมเครื่องซักผ้า

ป้องกันฝุ่นหรือละอองนํ้าฝน
ช่วยให้เครื่องซักผ้าดูใหม่อยู่เสมอ
ใช้ได้ทั้งฝาบนและฝาหน้า
ลวดลายสวยงาม


รีวิว การซักรีดและอุปกรณ์ทำความสะอาด,รีวิว อุปกรณ์ซักรีดและอุปกรณ์เสริม,รีวิว อุปกรณ์ซักอบรีด,รีวิว ,รีวิว ,คะแนนสินค้า4.6,คะแนนร้านค้า 82
Close Menu